http://zwik.police.pl/images/logo%20word.jpg Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

http://zwik.police.pl/images/logo%20word.jpg Wniosek o zmianę danych objętych umową/ zmianę umowy

http://zwik.police.pl/images/logo%20word.jpg Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Wnioski o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków a także wnioski o zmianę danych czy rozwiązanie umowy należy składać w siedzibie ZWiK Police ul. Grzybowa 50 piętro, I pokój 219

 

http://zwik.police.pl/images/logo%20word.jpg Wniosek o określenie warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej

http://zwik.police.pl/images/logo%20word.jpg Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

http://zwik.police.pl/images/logo%20word.jpg Wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza określającego ilość bezpowrotnie zużytej wody

Wnioski o określenie warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci, a także wnioski o uzgodnienie dokumentacji oraz wnioski o wydanie warunków na montaż dodatkowego wodomierza należy składać w siedzibie ZWiK Police ul. Grzybowa 50, I piętro, pokój 215

 

http://zwik.police.pl/images/logo%20word.jpg Zgłoszenie do odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

http://zwik.police.pl/images/logo%20word.jpg Zgłoszenie do odbioru-kontroli montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

http://zwik.police.pl/images/logo%20word.jpg Zlecenie wykonania usługi

Zgłoszenia do odbioru przyłączy, zgłoszenia do odbioru-kontroli wodomierza a takze zlecenia wykonania usług należy składać w siedzibie ZWiK Police ul. Grzybowa 50, I piętro, pok 206 (sekretariat)

 

pdf Załącznik do zlecenia wykonania usługi badań laboratoryjnych

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50;
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
3) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. wniosków.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem