Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje Odbiorców, że od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017, poz. 328, j.t.) i Uchwały Nr XXX/300/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police będą obowiązywać niżej wymienione ceny i opłaty dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

  • Cena za wodę                                   3,36 zł/m³   netto tj. 3,63 zł/m³ brutto
  • Cena za ścieki                                    8,73 zł/m³ netto tj. 9,43 zł/m³ brutto
  • Opłata abonamentowa                        5,40 zł/m-c netto tj. 5,83 zł/m-c brutto

Powyższe ceny i opłata dotyczą Odbiorców zaopatrywanych w wodę i odprowadzających ścieki za pośrednictwem urządzeń eksploatowanych przez ZWiK w Policach.

Informujemy, że w Gminie Police planowana jest dopłata do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich Odbiorców na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Policach stosownych uchwał ( na II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.) dotyczących dopłat, Zakład powiadomi Odbiorców o obowiązujących cenach za wodę i ścieki (uwzględniających dopłatę) odrębnym komunikatem.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem