Komunikat z dn. 22.06.2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje Odbiorców, że od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017, poz. 328, j.t.), Uchwały Nr XXX/300/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police oraz na podstawie Uchwały Nr XXXI/309/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków , w okresie od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. w Gminie Police będą obowiązywać następujące ceny i opłata dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

  • Opłata abonamentowa:                       5,40 zł/m-c netto   tj.       5,83 zł/m-c brutto
  • Cena za wodę:                                  
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE-WODA netto (zł/m3) brutto (zł/m3)
1 Cena obowiązująca Odbiorców wody 3,08 3,33
2 Dopłata* Gminy Police 0,28 0,30
3 Cena taryfowa 3,36 3,63

*dopłata do wody dotyczy wszystkich grup taryfowych

  • Cena za ścieki:
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE-ŚCIEKI netto (zł/m3) brutto (zł/m3)
1 Cena obowiązująca Dostawców ścieków 7,53 8,13
2 Dopłata* Gminy Police 1,20 1,30
3 Cena taryfowa 8,73 9,43

*dopłata do ścieków dotyczy wszystkich grup taryfowych

Powyższe opłaty dotyczą Odbiorców zaopatrywanych w wodę i odprowadzających ścieki za pośrednictwem urządzeń eksploatowanych przez ZWiK w Policach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem